Region: Forum Polonii Amerykańskiej coraz bliżej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uczestnicy Forum oprócz Rzeszowa będą także m.in. w takich miastach jak Stalowa Wola, Mielec, Sanok, Lubaczów. I Forum Polonii Amerykańskiej organizowane jest wspólnie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie 'Wspólnota Polska' pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP oraz przy finansowym wsparciu Kancelarii Senatu RP. Partnerami lokalnymi są miasta: Rzeszów, Stalowa Wola, Sanok, Powiat Sanocki oraz Gmina Lubaczów.
(Tomasz Łępa)
Jak tłumaczy wicemarszałek Bogdan Romaniuk pomysł kolejnego spotkania kongresu zrodził się w 2014 roku, kiedy brał udział w 70-leciu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wtedy zaproponował, żeby kolejne posiedzenie Kongres mógł odbyć na Podkarpaciu.

Marek Różycki – sekretarz generalny Stowarzyszenia 'Wspólnota Polska' podziękował marszałkowi za możliwość uczestniczenia w organizacji Forum Polonii Amerykańskiej.

W ramach Forum odbędą się obrady Delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej. Obrad Kongresu nigdy do tej pory nie przeprowadzano poza Ameryką. Ich organizacja w Polsce będzie wydarzeniem bezprecedensowym w dotychczasowej, ponad 70-letniej działalności kongresu. Cieszy nas ta inicjatywa zarządu województwa, gdyż wpisuje się idealnie w politykę, którą prowadzi Senat RP wobec Polonii i Polaków mieszkających za granicą – mówi senator Artur Warzocha.

Na Podkarpaciu odbywać się będzie I Forum Polonii Amerykańskiej. Chcemy pokazać uczestnikom Forum Podkarpacie, jego walory kulturowe i historyczne, ale chcemy też zachęcić do inwestowania w naszym regionie – mówi marszałek Władysław Ortyl.