Region: Dzięki ulotce łatwiej znazleźć wsparcie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ulotka jest dostępna w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Starostwo powiatowe w Tarnobrzegu wydało bezpłatną ulotkę zawierającą wykaz pomocowych instytucji  i ośrodków, które udzielają szeroko pojętej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Ulotka powstała w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015, i jest kontynuacją tej którą wydaliśmy dwa lata temu mówi starosta Krzysztof Pitra: