Region: Desygnacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wicepremier i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki udzielił desygnacji Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i Stowarzyszeniu Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w Rzeszowie, w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Desygnacja stanowi potwierdzenie przez Ministra Rozwoju, że wspomniane instytucje ustanowiły wymagane prawem procedury oraz są należycie przygotowane do realizacji Programu.
– To bardzo dobra wiadomość. To potwierdzenie, że nasze instytucje są dobrze przygotowane do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy pracują przy programie. Przypomnę, że Podkarpacie otrzyma z tego tytułu ponad 2 mld Euro. To będzie kolejny milowy krok w kierunku rozwoju naszego województwa – powiedział marszałek Władysław Ortyl.
Zarząd Województwa Podkarpackiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej. Zadania Instytucji Pośredniczącej realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Rzeszowie pełni z kolei rolę Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT).
Udzielenie desygnacji zostało poprzedzone audytem desygnacyjnym, przeprowadzonym przez Instytucję Audytową – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. W trakcie trwania audytu weryfikowano procedury funkcjonujące w ramach Programu oraz zdolność administracyjną poszczególnych instytucji do realizacji przypisanych im zadań. Uzyskanie desygnacji ma kluczowe znaczenie dla realizacji RPO WP 2014-2020 – oznacza bowiem możliwość występowania do Komisji Europejskiej z deklaracjami wydatków oraz wnioskami o płatność, celem uzyskania refundacji środków wydatkowanych w ramach Programu.
(Tomasz Łępa)