Region: Co raz lepsze paliwo na stacjach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Na Podkarpaciu badaniom poddano 32 próbki paliwa z 30 stacji. Obecnie obowiązujących norm nie spełniły tylko dwie stacje, co daje 6% wszystkich badanych. Jak dodaje Marcin Pawlica jest to wynik lepszy niż w roku ubiegłym, kiedy to norm nie spełniło 10% pobranych próbek.
Wyniki kontroli, jakości paliw za ostatnie półrocze są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
(fot: sxc.hu)
Analizując wyniki kontroli dla danej stacji z poszczególnych lat warto wziąć pod uwagę, że normy na podstawie, których prowadzono badania, wielokrotnie ulegały zmianie dodaje Marcin Pawlina:

Kierowcy na Podkarpaciu tankują coraz lepszej jakości paliwo – wynika z ostatniego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W okresie od 20 stycznia do 30 czerwca urząd skontrolował w całym kraju 724 stacje pod względem, jakości paliw, które były na nich sprzedawane. Kontrole prowadzili inspektorzy z Inspekcji Handlowej właściwej dla danego województwa, którzy najpierw pobierali próbki a następnie wysyłali je do badań w niezależnych laboratoriach.
Pod uwagę wzięto wszystkie dostępne na rynku paliwa, czyli benzynę bezołowiową 95 i 98 oktanów, biopaliwa ciekłe, gaz LPG, gaz ziemny CNG oraz lekki olej opałowy mówi prezes zarządu firmy RiA społka z o. o. Marcin Pawlina: