Region: Chcą wspólnie stowrzyć system powiadamiania o zagrożeniach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dostęp do tego systemu poprzez własne centrale sterujące posiadałyby także gminy, czy służby ratownicze takie jak straż pożarna. Koszt budowy takiego systemu szacowany jest na 3 miliony złotych. Samorządy liczą, że znaczną część pieniędzy potrzebnych na ten cel uda się pozyskać z funduszy unijnych.

Powiaty tarnobrzeski, Mielecki, Kolbuszowski i miasto Tarnobrzeg chcą wspólnie wybudować radiowy system powiadamiana o zagrożeniach.
W ramach projektu na terenie tych czterech powiatów zostałyby zainstalowane elektroniczne syreny, która są w stanie nadać każdy sygnał dźwiękowy, w tym również komunikaty głosowe.

Mówi starosta powiatu tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra: