Region: Centrum Onkologii w powiatach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Chemioterapia w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz radioterapia w Sandomierzu to planowane inwestycje Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
Plany utworzenia pięciu powiatowych filii powstały po analizie epidemiologicznej – wybrano te powiaty, w których jest najwięcej zachorowań, a tym samym największe zapotrzebowanie na pomoc onkologiczną. Dla osób ciężko chorych z miejscowości oddalonych od Kielc dojazdy do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii są bardzo uciążliwe. Poradnie onkologiczne będą prawdopodobnie działać przy szpitalach powiatowych. Obecnie trwają rozmowy ze starostami, którzy mogliby partycypować w kosztach.
Marszałek Adam Jarubas deklaruje, że aby zrealizować wszystkie te plany, samorząd województwa będzie starał się pozyskiwać środki z funduszy centralnych, a część z zamierzeń jest wpisana do kontraktu terytorialnego.
(Marcin Gabrek)