Region: Bezpłatne szkolenia dla rolników

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Około 5 tysięcy świętokrzyskich rolników będzie mogło wziąć udział w
szkoleniach na temat stosowania środków ochrony roślin. Zgodnie z przepisami,
ukończenie kursu jest niezbędne, aby rolnik mógł używać tych preparatów w
swoim gospodarstwie.
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opracował projekt, który zakłada
przeszkolenie na poziomie podstawowym około 2 tysięcy osób. Dodatkowo
kolejne 3 tysiące osób weźmie udział w kursach uzupełniających, które są
konieczne co pięć lat. W ramach szkoleń rolnicy uzyskają też wiedzę na temat
integrowanej ochrony roślin, stosowania ekologicznych metod opieki nad
uprawami.
Szkolenia będą realizowane od 1 października. Kursy podstawowe odbywać się
będą m.in. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu, a szkolenia
uzupełniające w powiatach.
Kursy są bezpłatne, ponieważ projekt uzyskał fiannsowanie z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.
(Marcin Gabrek)