Region: Będą obwodnice Opatowa i Ostrowca

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Przetargi na wykonanie dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i budowy
obwodnic Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa ogłosiła Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Zakres prac przygotowawczych, na które ogłoszone zostały przetargi, obejmuje
m.in. opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, raportu
oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej. Dokumentacje
powinny powstać do 2017 roku. W oparciu o nie możliwe będzie ogłoszenie
przetargów na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj. Obwodnice
Ostrowca i Opatowa uwzględnione zostały w projekcie Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2023.
Obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego stanowić ma odcinek drogi
jednojezdniowej o długości około 2,7 km. Obecnie droga krajowa przebiega
przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie
natężenie ruchu przekraczało już w 2010 roku 22 tysięcy pojazdów na dobę.
Obwodnica Opatowa ma zostać wybudowana po południowo-zachodniej stronie
miasta na długości około 16 km. Dzięki nowej inwestycji z Opatowa
wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy.
(Marcin Gabrek)