Region: Apelujemy o dobrą wolę…

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zarząd województwa apeluje do związków zawodowych szpitala o dobrą wolę i powrót do 'stołu negocjacyjnego' oraz podjęcie konstruktywnych rozmów w drodze mediacji – czytamy w oświadczeniu.
(Tomasz Łępa)
W ramach toczącego się sporu zbiorowego – zgodnie z obowiązującą ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w najbliższą środę zaproponowany został termin mediacji, które będzie prowadził wyznaczony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mediator znajdujący się na ogólnopolskiej liście mediatorów.

W związku ze zwiększoną nieobecnością personelu medycznego Zarząd Województwa Podkarpackiego wystosował oświadczenie, w którym apeluje o powrót pielęgniarek, położnych oraz pozostałego personelu medycznego do łóżek chorych.
Mając na uwadze dobro pacjentów, którzy najbardziej odczuwają skutki zaistniałej sytuacji, zwracamy się o odpowiedzialność oraz zachowanie zasad etyki zawodowej – czytamy w oświadczeniu.
Mówi marszałek podkarpacki, Władysław Ortyl.