Region: Absolutorium dla byłego prezydenta Tarnobrzega i byłego burmistrza Sandomierza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowała natomiast negatywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o przyznanie absolutorium dla prezydenta Tarnobrzega. Jej zdaniem projekt uchwały był przygotowany bez merytorycznej oceny wykonania planu finansów i nie był poprawny pod względem formalnym.
Były prezydent a obecnie radny Norbert Mastalerz odniósł się do niezrealizowanych zobowiązań w oświacie:

Absolutorium od radnych miasta otrzymał także były prezydent Tarnobrzega. Tu opinia zarówno komisji jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna. Jedyne zastrzeżenia dotyczyły niezrealizowanych zobowiązań w oświacie. Były to głównie zaległości w stosunku do ZUSu.
Zaplanowany budżet został wykonany w 94% po stronie dochodów i 96% jeśli chodzi o wydatki.
Zdaniem przewodniczącego rady miasta Kamila Kalinki błędem było to, że poprzedni radni przyjęli plan finansów miasta w zaproponowanym wówczas kształcie:

Sandomierscy radni udzielili byłemu już burmistrzowi miasta Jerzemu Borowskiemu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Założone dochody zostały zrealizowane w 91%, natomiast wydatki w 86%.
Zarówno działające przy radzie miasta komisje, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa wykonanie budżetu za 2014 oceniły pozytywnie.
Zdaniem obecnego burmistrza Marka Bronkowskiego, ubiegłoroczny budżet został wykonany prawidłowo i bilansuje się, choć jak dodaje burmistrz są pewne dziedziny, w których został on przygotowany niedoskonale: