Realizacja zadań na rzecz osób bezdomnych – przyznano dotacje

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Placówki z Mielca, Stalowej Woli oraz Sandomierza otrzymają dotację w ramach ogłoszonego przez wojewodę podkarpackiego otwartego konkursu na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2012 r.
Wsparcie w wysokości 20 tysięcy złotych otrzyma mieleckie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta zaś stalowowolskie koło tego samego towarzystwa zostanie zasilone 22 tysiącami. 35 i pół tysiąca złotych trafi do Caritas Diecezji Sandomierskiej.
Konkurs był skierowany do organizacji i stowarzyszeń prowadzących noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych, domów dla samotnych matek, a także innych palcówek świadczących pomoc dla osób ubogich. Dotacje z budżetu wojewody zostaną przeznaczone m. in. na prace remontowe, opłaty związane z bieżącą działalnością placówek, wspieranie działań w zakresie wychodzenia z bezdomności, w tym aktywizację zawodową osób bezdomnych.
Na konkurs wpłynęło w sumie 19 wniosków. Wszystkie oferty na łączną kwotę 500 tys. zł zostały rozpatrzone pozytywnie.