Raniżów: Wójt Daniel F. bez absolutorium.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przypomnijmy, że wójt Daniel F. ponad trzy miesiące temu usłyszał 12 zarzutów o charakterze korupcyjnym i trafił do aresztu. Obecnie oczekuje na rozprawę sądową.
(Paweł Galek)
Radni co prawda nie udzielili Danielowi F. absolutorium, ale nie było to decyzja jednomyślna. Aż 10 radnych wstrzymało się od głosu, trzech było przeciw, natomiast jeden – Stefan Gancarz – podniósł rękę na tak. Tak oto argumentował swoją decyzję:

Do głosowania przeciw absolutorium dla wójta Daniela F. radnych namawiał sołtys Staniszewskiego Kazimierz Mikołajczyk:

Raniżowscy radni na ostatniej sesji nie udzielili absolutorium wójtowi Danielowi F. absolutorium za realizację budżetu gminy w ubiegłym roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, przyznał, że z finansowo-prawnego punktu widzenia budżet gminy wykonano bez rażących błędów. Karol Ozga miał jednak wątpliwości, co do gospodarności wójta: