Raniżów: Powstanie plan budowy dróg.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W podobnym tonie wypowiada się pełniący obowiązki wójta Władysław Grządziel – Poczekajmy z tym kilka miesięcy – proponuje.
(Paweł Galek)
Ideę sołtysa Mazurów popiera radny Karol Ozga:

Plan budowy dróg miałby być co jakiś czas aktualizowany.

Sołtys wsi Mazury Jan Adamczyk (na zdjęciu) proponuje, by powstał plan budowy dróg na terenie gminy Raniżów. Twierdzi on, że dotychczas decyzje, które były podejmowane w tej kwestii, nie miały racjonalnego podłoża. Mówi sołtys Jan Adamczyk: