Raniżów: Oto nowa Rada Gminy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Solidne wietrzenie, żeby nie powiedzieć rewolucja – to efekt ostatnich wyborów do Rady Gminy Raniżów. W piętnastoosobowym samorządzie aż dziewięcioro radnych nie ma z minioną kadencją nic wspólnego. A chodzi o kadencję, w której Raniżów był najbardziej medialną gminą nie tylko w powiecie kolbuszowskim. To za przyczyną słynnej na cały kraj afery korupcyjnej między innymi z udziałem byłego już wójta Daniela F.
Nowym włodarzem gminy został Władysław Grądziel, który dotychczas pełnił obowiązki wójta. Uzyskał on 2 217 głosów, pozostawiając w pokonanym polu swoich dwóch konkurentów: Marka Kowalskiego i Jana Rzeszutka. Najwięcej, bo sześć mandatów w nowej radzie uzyskał komitet Nowa Inicjatywa, której wójt Grądziel jest liderem. Po trzech radnych wprowadziły komitety: Dla Rozwoju Gminy Raniżów oraz Nowa Gmina Raniżów.
Rada Gminy Raniżów kadencji 2014-18
KW Nowa Inicjatywa
1.Ryszard Rzeszutek, 50 lat, zamieszkały: Raniżów.
2.Mateusz Niemczyk, 29, Raniżów.
3.Barbara Miazga, 51, Raniżów.
4.Bronisław Stec, 59, Wola Raniżowska.
5.Marta Kozioł, 33, Wola Raniżowska.
6.Sławomir Spaczyński, 38, Mazury.
KW Dla Rozwoju Gminy Raniżów
1.Jan Rzeszutek, 52, Mazury.
2.Janusz Grochala, 42, Staniszewskie.
3.Stefan Gancarz, 59, Wola Raniżowska.
KW Nowa Gmina Raniżów
1.Iwona Dragan, 29, Raniżów.
2.Bronisław Pruś, 58, Wola Raniżowska.
3.Eugeniusz Makusak, 52, Zielonka.
KW Jana Puzio
1.Jan Puzio, 38, Raniżów.
KW Prawo i Sprawiedliwość
1.Dariusz Sobolewski, 31, Wola Raniżowska.
KW Forum Samorządowe
1.Marek Żyła, 45, Korczowiska.
(Paweł Galek)