Rajd Rowerowy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zespół Szkół w Jadachach oraz Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania zapraszają wszystkich chętnych na RAJD ROWEROWY, promujący trasy i produkty turystyczne. Jest to impreza organizowana w ramach projektu Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu, finansowanego w ramach działania: 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013. Rajd odbędzie się 27 września 2012r. Zbiórka uczestników nastąpi o godz.10:00 na boisku szkolnym w Jadachach. Długość trasy to około 12 km.
Uczestnicy udadzą się do miejscowości Rozalin, aby poznać istniejący szlak rowerowy. W dalszej kolejności organizatorzy przy współpracy z Nadleśnictwem Nowa Dęba zorganizują szereg konkursów i quizów, które będą dotyczyć pozostałych tras turystycznych powstałych w ramach projektu a także fauny i flory, znajdującej się na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej. Uczestnicy będą mogli wykazać się również wiedzą o trasach turystycznych zlokalizowanych na terenach partnerów projektów : LGD Regionu Sanu i Trzebośnicy oraz LGD Stowarzyszenie partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Impreza zakończy się wspólnym ogniskiem, połączonym z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek, wspólnym śpiewem i różnymi zabawami.