Radomyśl Wielki: Społecznicy docenieni.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Wszyscy nagrodzeni przyjmowali ten gest władz jako miłą niespodziankę, a także wyraz docenienia ich działalności.
(Tomasz Łępa)
Burmistrz przyznał też wyróżnienie Markowi Wolakowi za 25 lat działalności jako sołtys we wsi Dulcza Wielka.

Władze gminy Radomyśl Wielki uhonorowały osoby, które na przestrzeni ostatnich lat angażowały się w różne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców. Wśród wyróżnionych nie zabrakło strażaków ochotników, członków kapeli ludowych, grup wieńcowych, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, stowarzyszeń, rad sołeckich, sponsorów imprez czy też osób, które są na tzw. każde zawołanie przy organizacji imprez i bez których ich organizacja byłaby dużo trudniejsza. Dyplomy uznania i upominki od burmistrza Józefa Rybińskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Miękosia otrzymało 30 osób ze wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy. Wyróżnienie specjalne w postaci Medalu dla zasłużonych dla Miasta I Gminy Radomyśl Wielki otrzymali: ks. proboszcz parafii w Radomyślu Wlk. Marian Marszałek oraz wywodzący się z Radomyśla Wielkiego, a mieszkający w Rzeszowie, przedsiębiorca Andrzej Bajor, czynnie uczestniczący w życiu swego rodzinnego miasta.