Radomyśl Wielki: Ruszy Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Już od kwietnia uruchomiony zostanie Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim ul. Kościuszki 2.
Starostwo Powiatowe realizując obietnice złożone na spotkaniu z mieszkańcami gminy i miasta Radomyśl Wielki w grudniu 2015 r., postanowiło uruchomić Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w którym świadczone będą porady przez specjalistów: logopedę, psychologa i pedagoga.
Działalność punktu ma na celu zapobieżenie ewentualnemu przedwczesnemu zakończeniu trwających aktualnie diagnoz i terapii, ułatwienie kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu oraz zwiększenie dostępności świadczonych przez nią usług w zakresie diagnostyczno – terapeutycznym. Dni i godziny przyjęć poszczególnych specjalistów zostaną podane na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu, wywieszone na drzwiach budynku szkoły oraz przekazane w mieleckich parafiach w najbliższym terminie.
(Tomasz Łępa)