Radomyśl Wielki: Radomyskie gimnazjum z tytułem Szkoły Dialogu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ukoronowaniem pracy stał się film, w którym młodzież samodzielnie oprowadza po przedwojennym Radomyślu Wielkim, odkrywając miejsca będące trwałą pamięcią dziedzictwa historycznego miasteczka.
Oprócz dyplomu i wyróżnienia gimnazjum wzbogaciło bibliotekę szkolną o pakiet książek ufundowanych przez sponsorów. Udział w programie był też promocją szkoły i gminy Radomyśl Wielki.
(Tomasz Łępa)
Tytuł jest przyznawany na rok, a kryterium jego otrzymania jest udział uczniów w czterech warsztatach edukacyjnych składających się na program 'Szkoła Dialogu' i prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Udział w projekcie dał możliwość radomyskiej młodzieży rozwoju indywidualnego, planowania i pracy w grupie. Dzięki zaangażowaniu w realizację zadania, uczniowie stali się bardziej wrażliwi na dziedzictwo kulturowe i materialne swojej małej ojczyzny, poczuli się za nią współodpowiedzialni:

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim otrzymało tytuł Szkoły Dialogu w ramach programu Fundacji Forum Dialogu. 'Szkoła Dialogu' to program edukacyjny, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy kraju – mówi koordynatorka projektu, nauczyciel z radomyskiego gimnazjum Maria Przybyszewska: