Radomyśl Wielki: Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej już otwarty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Działalność punktu ma na celu zapobieganie ewentualnemu przedwczesnemu zakończeniu trwających aktualnie diagnoz i terapii, ułatwienie kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu oraz zwiększenie dostępności świadczonych przez nią usług w zakresie diagnostyczno – terapeutycznym. Dni i godziny przyjęć poszczególnych specjalistów są podane na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu oraz na drzwiach budynku szkoły w Radomyślu Wielkim.
(Tomasz Łepa)
Jak tłumaczy starosta powiatu mieleckiego sprawa poradni byłaby zrealizowana o wiele wczesniej gdyby nie protesty gminnych samorządowców:

Starostwo Powiatowe w Mielcu dla ułatwienia kontaktów z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu w zakresie usług diagnostyczno – terapeutycznych, uruchomiło punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny z siedzibą w budynku Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.
Władze powiatowe realizując obietnice złożone na spotkaniu z mieszkańcami gminy i miasta Radomyśl Wielki w grudniu ubiegłego roku zdecydowały o uruchomieniu Punktu Diagnostyczno-Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w którym świadczone są porady przez specjalistów: logopedę, psychologa i pedagoga. Mówi starosta powiatu mieleckiego, Zbigniew Tymuła: