Radomyśl Wielki: Przeciw dopalaczom

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Warsztaty profilaktyczne sfinansował radomyski magistrat w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Gmina również rozdysponowuje podczas pikników i zajęć profilaktycznych materiały dotyczące szkodliwości dopalaczy w ramach akcji 'Narkotyki? To mnie nie kręci. – Dopalacze'.
(Tomasz Łepa)
Młodzi ludzie oprócz informacji o zagrożeniach, dowiedzieli się od specjalistów, jak skutecznie odmówić, gdy zostaną częstowani dopalaczami. Dorośli z kolei zdobyli wiedzę na temat tego, po czym rozpoznać, że dzieci mogły uwikłać się w zażywanie dopalaczy oraz jakie działania wobec dziecka można podjąć w domu, żeby zminimalizować ryzyko kontaktu z niedozwolonymi środkami.

Kilkaset osób wzięło udział w szkoleniach i warsztatach profilaktycznych dotyczących niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy przeprowadzonych w gminie Radomyśl Wielki. Programy profilaktyczno-edukacyjne obejmowały warsztaty dla uczniów, szkolenie dla nauczycieli i wywiadówkę profilaktyczna dla rodziców. W Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim przeprowadził je dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Mielca, Leszek Piasecki.