Radomyśl Wielki: Nowe opłaty za ścieki. Czy musiały wzrosnąć?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ponadto dziwi fakt, że mieszkańcy gminy tak postępują, skoro mają kosze i worki na śmieci, płacą za odbiór odpadów i każdą ich ilość firma, która wygrała przetarg ma obowiązek odebrać , dodaje wiceburmistrz. Dodajmy, że istnieje jeszcze problem nielegalnego odprowadzania wody opadowej przez niektórych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Władze gminy apelują o zaniechanie tego typu działań, bowiem i one negatywnie wpływają na funkcjonowanie kanalizacji.
(Tomasz Łępa)
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim została uchwalona nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała na terenie radomyskiej gminy od 1 kwietnia br. do 31 marca 2017 r.
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim przyjęta przez radnych określa koszt 1 m sześc. ścieków na poziomie 4,90 zł netto – dotychczas było 4,57 zł netto. Niemniej większość mieszkańców nie będzie musiało uiszczać opłaty tej wysokości bowiem radni , podobnie jak w latach wcześniejszych, przyjęli uchwałę dotyczącą dopłaty przez gminę do ceny 1 m sześc. ścieków w wysokości 0,72 zł netto. Skorzystają z niej właściciele gospodarstw domowych, właściciele i najemcy lokali mieszkalnych w lokalach i budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Jak zaznaczają włodarze gminy wzrost taryfy mógłby być znacznie mniejszy, gdyby nie to, że Zakład Gospodarki Komunalnej musi ponosić w ostatnim czasie dodatkowe koszty. Powód to bezmyślne korzystanie mieszkańców z kanalizacji, której przywrócenie do ponownego stanu funkcjonowania jest kosztowne tłumaczy – z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego, Stanisław Lonczak: