Radomyśl Wielki: Najwięcej na remonty dróg.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jak dodaje włodarz Radomyśla Wielkiego pojawił się też nowy trend, a mianowicie przeznaczania pieniędzy na rozbudowę lub utrzymanie bazy sportowej. W ostatnich latach gmina wybudowała 11 boisk wielofunkcyjnych, z których młodzież codziennie korzysta, jest więc słuszność w wydatkowaniu pieniędzy na ten cel – komentuje burmistrz Rybiński.
(Tomasz Łępa)
W tym roku w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy radomyskiej gminy mieli do rozdysponowania blisko 350 tysięcy złotych. Najwięcej przeznaczali na remonty dróg, budowę chodników i parkingów oraz na utrzymanie obiektów sportowej. Fundusz sołecki to dobra formuła wydatkowania środków publicznych. Mieszkańcy wiedząc, że mają do wykorzystania określoną pulę pieniędzy, mogą je dzielić wedle własnego uznania, a rada może ich działania wspomóc.

Mieszkańcy gminy Radomyśl Wielki zdecydowali o podziale środków na przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – mówi burmistrz Józef Rybiński.