Radomyśl Wielki: Nagroda dla burmistrza Radomyśla Wielkiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas gali w Dębicy Józef Rybiński znalazł się w gronie trzech uhonorowanych samorządowców mających zasługi dla rozwoju gospodarki kraju. Oprócz burmistrza Radomyśla Wielkiego Odznaki z rąk podkarpackiej wicewojewody Grażyna Borek oraz Pawła Przybysławskiego i Elżbiety Michalskiej z Fundacji 'Euro-Partner” odebrali wójt Gminy Jarosław, Roman Kałamarz i starosta dębicki Andrzej Reguła. W trakcie uroczystości nagrodzono również przedsiębiorstwa, które tworzą nowe miejsca pracy, efektywnie pozyskują środki w ramach funduszy unijnych i aktywnie działają na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
(Tomasz Łępa)
Burmistrz Józef Rybiński został uhonorowany Odznaką Honorową Ministerstwa Gospodarki 'Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. To wyróżnienie przyznane w uznania zasług poniesionych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Włodarz Radomyśla Wielkiego odebrał Odznakę podczas Gali Gospodarczej 'Euro-Partner Podkarpackie Filary Gospodarki”, która odbywała się w Dębicy. Tę odznakę odebrałem ja, ale jest to wyróżnienie dla gminy, dla wszystkich działaczy- komentuje Józef Rybiński, który otrzymał także certyfikat 'Euro-Partner Podkarpackie Filary Gospodarki”.