Radomyśl Wielki: Kolejna miejscowość w gminie będzie mieć kanalizację

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W nadchodzącym roku gmina zamierza rozpocząć modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Partyni, aby bez żadnych komplikacji mogła przyjąć ścieki z Podborza. Do tej pory gmina wybudowała sieć kanalizacyjną w Radomyślu Wielkim, Dąbiu, Zdziarcu, Partyni i w Zgórsku. W Partyni-Schabowcu i Janowcu, dzięki pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i dotacji jaką gmina pozyskała również, wykonane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków, w liczbie 68.
(Tomasz Łępa)
Od października trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Podborzu (gm. Radomyśl Wielki). Termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono na koniec czerwca 2017 r. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 6 km. Umożliwi to uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej miejscowości – mówi mówi burmistrz Józef Rybiński: