Radomyśl Wielki: Gmina utworzy przedszkole.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Od 1 września w Janowcu gm. Radomyśl Wielki rozpocznie działalność Samorządowe Publiczne Przedszkole z siedzibą w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej.
Jak podkreśla burmistrz Józef Rybiński, powstanie przedszkola to efekt spełnienia warunków określonych w gminie. Składają się na nie wystarczająca liczba dzieci, a także oszczędności poczynione przez szkołę, które mogą być skierowane na tego typu przedsięwzięcie. W przypadku przedszkola w Janowcu nie trzeba będzie tworzyć nowych etatów, to wynik wewnątrzszkolnych ustaleń kadry pedagogicznej.
Radni jednogłośnie podjęli decyzję o utworzeniu Samorządowego Publicznego Przedszkola w Janowcu. Będzie to jednostka organizacyjna gminy Radomyśl Wielki, prowadzona w formie jednostki budżetowej z nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez podkarpackiego kuratora oświaty.
Przedszkole będzie placówką nieferyjną, funkcjonującą przez cały rok szkolny z przerwą wakacyjną ustalaną przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Przedszkole będzie przeprowadzać rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
(Tomasz Łępa)