Radomyśl Wielki: Budżet uchwalony jednogłośnie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Radomyski magistrat przymierza się także do wykonania kolejnych nowych nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów, a także budowy chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych oraz przebudowy centrów miejscowości gminy. Tradycyjnie już radomyski magistrat wesprze mieleckie starostwo w budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy. W tym roku zarezerwowano na ten cel kwotę 300 tys. zł
(TŁ)
W budżecie na obecny rok planowane wydatki zamknęły się kwotą ponad 45 mln zł. Najwięcej gmina przeznaczy na oświatę blisko 22 mln zł. Z tej puli zarezerwowane zostało na szkoły podstawowe, gimnazjum, na przedszkola oraz na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na działania z zakresu pomocy społecznej gmina wyda blisko 9 mln zł. Znaczące fundusze, bo prawie 2 mln zł, gmina zamierza przeznaczyć na szeroko rozumiane inwestycje drogowe. Gmina liczy także na środki unijne:

Planowane do zrealizowania w obecnym roku inwestycje mają kosztować ponad 6 mln zł. Radomyscy samorządowcy największą pulę pieniędzy przewidzieli na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. W dalszym ciągu prowadzona będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Podborzu, a planowana jest również rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni:

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2016 rok. Ogólna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy Radomyśl Wielki na 2016 rok to 43 mln zł. Jedną z najważniejszych pozycji dochodowych dla gmin stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Blisko 7 milionów złotych radni zarezerwowali na inwestycje – mówi burmistrz Józef Rybiński: