Radomyśl Wielki: Budżet gminy Radomyśl Wielki na 2015 r.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W 2015 r., dochody gminy Radomyśl Wielki wyniosą 41 510 032 zł, z czego 22 mln zł to subwencja z Ministerstwa Finansów, ponad 14 mln zł subwencja oświatowa, ponad 8 mln zł subwencja na zadania zlecone, 9 972 201 zł – dochody własne 4 894 600 zł – podatek od osób fizycznych, 1 658 231 zł – podatek od działalności gospodarczej, 403 804 zł – podatek rolny, 450 tys. zł – podatek od środków transportowych.
(Tomasz Łępa)
Najważniejsze wydatki na inwestycje w gminie w bieżącym roku to:

Połowa uchwalonego budżetu będzie przeznaczona na oświatę:

Nowa Rada Miejska w Radomyślu Wielkim jednogłośnie uchwaliła budżet na 2015 rok. Burmistrz Józef Rybiński omawiając projekt uchwały budżetowej zaznaczył, iż nie jest to budżet marzeń. Te słowa były motywowane głównie faktem, że rok 2015 w przeciwieństwie do poprzedniego nie przyniesie aż tak wielu inwestycji: