Radomyśl Wielki: Będzie przebudowa ul. Zasowskiej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Radomski magistrat otrzymał dofinansowanie na przebudowę ulicy Zasowskiej w Radomyślu Wielkim. Z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 gmina może otrzymać dotację w wysokości 50 procent kosztów, a więc ok. 123 tys. zł. Drugą połowe magistrat wyłoży z własnego budżetu.
Inwestycja dotyczyć będzie odcinka ulicy Zasowskiej na długości 300 m od istniejącego zjazdu do granicy działki drogi powiatowej. Obecnie na tym odcinku drogi ruch pieszych odbywa się poboczem, dlatego gmina wykona chodnik o szerokości dwóch metrów z kostki brukowej na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z podsypką cementowo-piaskową. Zamontowane zostaną również pionowe i poziome znaki drogowe oraz sygnalizacja na przejściu dla pieszych.
(Tomasz Łępa)