Radomyśl Wielki: Będą nowe drogi i parkingi.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową z kruszywa łamanego oraz utwardzeniem powierzchni poboczy na drogach gminnych.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym mija 29 lutego.
(Tomasz Łępa)
W planach jest jeszcze wykonanie parkingów w Janowcu i Zdziarcu, a także budowa chodników:

Gmina Radomyśl Wielki ogłosiła przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg i parkingów w 8 miejscowościach. Nowe nawierzchnie i place mają być gotowe na początku czerwca.
Nowy asfalt pojawi się na drogach o łącznej długości blisko 3,5 km. Z kolei powierzchnia nowych miejsc parkingowych zajmie 2 tys. m2.
Mówi zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego Stanisław Lonczak: