Radomyśl nad Sanem: Trzy sołectwa z pięciu nie chcą strefy uzdrowiskowej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Czyli wyłączyć z obszaru strefy Rzeczycę Okrągłą, Długą i Musików, które nie zgodziły się na objęcie ich ochroną uzdrowiskową.
(Marta Górecka)
Wójt Pyrkosz zapowiedział, że wyniki konsultacji i głos mieszkańców gmina weźmie pod uwagę, podejmując dalsze działania:

Tylko dwa z pięciu sołectw w gminie Radomyśl nad Sanem godzą się na nadanie ich miejscowościom statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Konsultacje społeczne przeprowadzone wśród mieszkańców związane są z planami sąsiedniej
gminy Zaklików dotyczącymi utworzenia uzdrowiska w Lipie.
W konsultacjach wzięło udział 11 procent mieszkańców.
Tylko mieszkańcy Woli Rzeczyckiej i Dąbrowy
Rzeczyckiej opowiedzieli się za strefą.
Brak zgody mieszkańców Rzeczycy Okrągłej, Długiej i Musikowa na utworzenie takiej strefy wynika z ograniczeń dla rozwoju przemysłu, jakie niesie ona z sobą. Natomiast korzyści, jakie przekonały głosujących w Woli Rzeczyckiej i Dąbrowie Rzeczyckiej, to nie tylko ochrona środowiska, ale też korzyści wynikające z istnienia uzdrowiska jak m.in. możliwość tworzenia pensjonatów.
Mówi wójt gminy Radomyśl nad Sanem
Jan Pyrkosz: