Radomyśl nad Sanem: Remont wału Wisły nie w tym roku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Groźba powodzi była wyraźna w 2010 roku, ale udaremniło ją ułożenie worków z piaskiem na naturalnym brzegu rzeki.
(Marta Górecka)
W ubiegłym roku udało się zakończyć przebudowę ponad 7 kilometrów wału Sanu na terenie gminy Radomyśl, ale zagrożenie ze strony Wisły i słabego obwałowania w tym miejscu w przypadku dużej wody ciągle jest duże.
W związku z pytaniami o brak obwałowania nad Sanem w Woli Rzeczyckiej wójt Pyrkosz wyjaśnił, że w tym miejscu ochroną jest ukształtowanie terenu, ale i tu wymaga ono poprawy:

Więc jeśli pojawią się wysokie wody i zagrożenie powodzią, to najsłabszym punktem są wały wiślane w Radomyślu:

Przebudowa wałów wiślanych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem ruszy w przyszłym roku.
Mówi wójt Radomyśla Jan Pyrkosz: