Radomyśl Wielki: Uczniowie wyjadą na staże do Austrii.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Projekt zakłada również wdrożenie Europejskiego System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) w wewnętrzny system kształcenia radomyskiej placówki, zmodyfikowanie ścieżek edukacyjnych i wprowadzenia nowych pomysłów i metod pracy z uczniami.
Ogólny koszt projektu to 55 tysięcy euro.
(Tomasz Łępa)
Instytucja partnerska w czasie trwania stażu będzie sprawować rolę opiekuna i mentora uczestników.

Młodzież będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w austriackich firmach – mówi nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim Jolanta Erazmus:

20 uczniów Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim pojedzie na zagraniczne praktyki zawodowe. Wyjazd będzie możliwy dzięki przedsięwzięciu, które radomyska szkoła zrealizuje w ramach programu Erasmus Plus.
Mówi dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Pryga: