Radomyśl Wielki: Przy Rolnej będzie chodnik

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Do połowy czerwca przy ul. Rolnej w Radomyślu Wielkim (droga na Pień) ma powstać chodnik. Władze gminy zdecydowały się na budowę trasy dla pieszych o długości 360 m na podbudowie z kruszyw łamanych na podsypce cementowo-piaskowej. Zarówno chodnik, jak i zjazdy na posesje będą wykonane z kostki brukowej betonowej. Prace obejmują również roboty ziemne (formowanie i zagęszczanie nasypów) wykonanie odwodnienia – studzienek ściekowych ulicznych, przykanalików, przepustów rurowych pod zjazdami. Planowany czas zakończenia robót to 14 czerwca. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu mija 22 marca. Nadmieńmy również, że już tradycyjnie radomyski magistrat wesprze finansowo mieleckie starostwo w budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy. W tym roku zarezerwowano na ten cel 300 tys. zł.
(Tomasz Łepa)