Racławice: Andrzejkowe spotkanie dla ZPiT 'Racławice'.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

KDK 'ARKA' wychowuje przez sztukę od 19 lat.
Za cel stawia sobie pielęgnowanie wartości religijnych, moralnych i kulturalnych w służbie człowiekowi w poszanowaniu jego godności a także inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu, szukaniu sensu i wartości, doznaniu piękna i przeżywaniu go wraz z innymi.
'Arka', dbając o zachowaniu tożsamości kultury polskiej, jednocześnie otwarta jest na współpracę z ośrodkami kultury o różnym charakterze, czego dowodem jest współpraca z wieloma centrami kultury, także zagranicznymi, jak: Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Moskwie, Szkoła Sztuk Pięknych w Gatczinie k/Sankt Petersburga, Szkoła Muzyczna w Jekaterinburgu, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 'Kwiaty Polskie' w Ejszyszkach na Litwie, Zespół Pieśni i Tańca 'Polski Orzeł' w Toronto w Kanadzie, Ośrodek Kultury w Hecklingen w Niemczech, Polonijny Ośrodek Kultury w Chmielnickim na Ukrainie czy Filharmonia Narodowa w Tbilisi w Gruzji.
(Joanna Sarwa)
Fot. www.arka.sandomierz.opoka.org.pl
Wierni Kościoła katolickiego rozpoczęli adwent, czyli czas przygotowania do Bożego Narodzenia.
Wyrzeczenia i czas zadumy poprzedziły andrzejki.
Zabawa andrzejkowa odbyła się także w Katolickim Domu Kultury 'ARKA' im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach.
Uczestniczyły w niej – przebrane za różne postaci z bajek – dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca 'KomentarzRacławice”.
Jak podkreśla dyrektor KDK dr Ewa Sęk, zabawa i wolny czas to także okazja do wychowania młodych ludzi: