Pysznica: Trwają poszukiwania ropy i gazu ziemnego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Badania mają potrwać kilka miesięcy.
Badanie terenu to jednak dopiero początek poszukiwań złóż. Nawet jeśliby je znaleziono, to nie oznacza, że będą eksploatowane. Przy pomocy odwiertu sprawdza się zawartość złoża i dopiero wtedy zapadają decyzje, co dalej.
Podobnymi badaniami objęte były wybrane tereny w gminie Nisko.
(Marta Górecka)
A wibrosejsy to pojazdy o dużych gabarytach wzbudzające drgania ziemi. Fale sejsmiczne odbijają się od warstw geologicznych i wracają na powierzchnię, gdzie są rejestrowane przez rozlokowane na badanym terenie sondy. Drgania jednak nie są duże i odczuwalne są jedynie w miejscu ich wykonywania, nie powinny więc zakłócić życia mieszkańców. A badania odbywają się w Pysznicy i Jastkowicach.

Poszukiwania ropy i gazu ziemnego trwają na terenie gminy Pysznica. Prace prowadzi Geofizyka Toruń.
Mówi wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys: