Przedbórz: Jest plan dla Domu Spokojnej Starości.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zgodnie z zawartą wcześniej umową koszty ponowienia procedury uchwalenia planu poniósł jego projektant.
(pg)
Była również uwaga dotycząca uwzględnienia w planie zagospodarowania Przedborza jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Stosowne poprawki zostały naniesione.

Wszystko wskazuje na to, że w Przedborzu koło Kolbuszowej powstaje pensjonat dla osób starszych. Obiekt miałby powstać obok rzeki Tuszymka. Na ostatniej sesji kolbuszowscy radni uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Przedborza. Co ciekawe, było to już drugie podejście do uchwalenia zagospodarowania terenu pod pensjonat.
Mówi Irena Dąbek z Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: