Przebudowa dróg na Podkarpaciu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

103 km dróg lokalnych na Podkarpaciu zostanie przebudowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi ponad 31 mln zł.
Wstępna lista rankingowa obejmuje 83 wnioski. Z tej liczby 27 wniosków dotyczy dróg powiatowych i 56 dróg gminnych.
Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na budowę lub remont drogi, z wyłączeniem prac związanych z infrastrukturą techniczną, taką jak sieci sanitarne i wodociągowe.
Do tej pory na Podkarpaciu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowano łącznie 704 km dróg. Z budżetu państwa na dofinansowanie tych inwestycji przeznaczono 188,5 mln zł.
W ubiegłym roku rozpoczął się nowy etap tzw. 'schetynówek'. Zakłada się, że w całym kraju druga edycja programu pozwoli na przebudowę, budowę oraz remont nieco ponad 13 tys. km dróg lokalnych do końca 2015 roku.