„Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Koordynatorką działań jest mgr Marzena Kasprzyk.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Mazur

Tomasza Łępa rozmawiał z  uczniami  oraz nauczycielami z Technikum Gastronomicznego w Mielcu , którzy brali udział w projekcie „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Koordynatorką działań jest mgr Marzena Kasprzyk.