Pozory mylą, dowód nie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tarnobrzeg jest jedną z 10 gmin województwa podkarpackiego, które przyłączyły się do profilaktycznej kampanii edukacyjnej 'Pozory mylą, dowód nie”. W całej Polsce akcja będzie prowadzona przez 300 samorządów.
Kampania edukacyjna 'Pozory mylą, dowód nie” jest inicjatywą Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendy Głównej Policji. Jej celem jest ograniczenie dostępu do alkoholu osobom nieletnim, przede wszystkim poprzez wykształcenie wśród dorosłych postawy braku przyzwolenia na sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.