Powraca temat podręcznika do historii dla gimnazjalistów i zawartych nim treści dotyczących historii Polski lat '80 XX wieku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W czerwcu protestował Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność'. W specjalnym stanowisku wyraził swoje oburzenie w sprawie podręcznika do historii, uznając, że ksiązka zawiera tu cytat 'zakłamania i zafałszowania najnowszej historii Polski z lat 80 XX stulecia'. Teraz podobne stanowisko w tej sprawie wystosowała Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 'Solidarność' HSW. W piśmie można przeczytać m.in. „Z niedowierzaniem i dużym niesmakiem KZ MOZ NSZZ 'S' HSW przyjęła informację odnośnie zakłamań zawartych w podręczniku do historii 'Po prostu historia” . Autorzy i recenzenci tego podręcznika skierowanego do młodzieży zakpili sobie z tych, którzy nie bacząc na represje, a nawet utratę życia, sprzeciwiali się reżimowi komunistycznemu' – tu koniec cytatu. A chodzi m.in. o zdanie w rozdziale 41, zatytułowanym 'Od stanu wojennego do okrągłego stołu', w podrozdziale: 'Fala strajków w 1988 r.' stwierdzające, że fala strajków z 1988 r. była spowodowana jedynie podwyżkami cen i związanymi z nimi wysoką inflacją oraz, że strajki były organizowane w większości przez związki zawodowe, zrzeszone w OPZZ. Jak ocenili autorzy stanowiska 'jest to ewidentne fałszowanie rzeczywistości. Ttu kolejny cytat „my działacze Solidarności z Huty Stalowa Wola jako jedni z nielicznych trzykrotnie organizowaliśmy strajki w 1988 roku. To nasze strajki sierpniowe nazwano czwartym gwoździem do trumny reżimu komunistycznego” – koniec cytatu. W swoim stanowisku 'Solidarność' HSW domaga się od Ministerstwa Edukacji Narodowej wycofania ze szkół tego podręcznika do historii i ukarania osób odpowiedzialnych za umieszczenie tych informacji.
(Marta Górecka)