Powiaty z Podkarpacia otrzymały promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Największe dofinansowanie otrzyma powiat mielecki – 1,5 mln zł. Po 750 tys. zł otrzymają m.in. powiat dębicki i niżański. Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i inną infrastrukturę komunalną zniszczoną przez powódź, huragan lub gradobicie.
Środki na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. To druga transza promes w 2012r. W sumie, w tym roku podkarpackie samorządy otrzymały ponad 91 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.