Powiat Tarnobrzeski ma budżet na 2013 rok

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Władze powiatu Tarnobrzeskiego podkreślają, że tak dużego dofinansowania wydatków powiatu ze środków zewnętrznych nie było w latach poprzednich.
W tym roku powiat tarnobrzeski będzie kontynuował zadania z udziałem środków unijnych. Starosta Pitra przewiduje, że dofinansowanie z Unii ma wynieść ponad 12 i pół miliona złotych:

Powiat Tarnobrzeski ma budżet na ten rok.
W 2013 roku planowane dochody wyniosą blisko 52 miliony złotych, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę prawie 51 milionów 230 tysięcy. Powstała nadwyżka w kwocie 700 tysięcy zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Najwięcej pieniędzy starostwo wyda na oświatę, która będzie w tym roku kosztować niemal 17 milionów złotych, oraz inwestycje drogowe, na które, na które zaplanowano w budżecie ponad 11 milionów złotych mówi starosta powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra: