Powiat tarnobrzeski: Zmiany w organizacji ruchu na Wszystkich Świętych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego oraz samym Tarnobrzegu w okolicach cmentarzy znajdujących się w rejonie dróg krajowych i wojewódzkich ustawione są znaki 'ograniczenie prędkości', 'zakaz zatrzymywania się' i 'zakaz wyprzedzania'.
Uwaga kierowcy!
Droga krajowa nr 9 na odcinku Tarnowska Wola, gmina Nowa Dęba – wzdłuż drogi znajduje się chodnik umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych na trasie do cmentarza. Jako miejsce parkingowe wyznaczony jest jeden pas ruchu na drodze powiatowej w kierunku miejscowości Alfredówka oraz częściowo pobocze. Na wysokości cmentarza obowiązuje znak drogowy 'zakaz zatrzymywania się' oraz 'zakaz wyprzedzania'.

W miejscowości Jadachy na obszarze niezabudowanym na drodze krajowej nr 9 obowiązuje obecnie zakaz zatrzymywania się. Postój pojazdów odbywa się na placu obok cmentarza, jak i na poboczu po jednej stronie drogi dojazdowej. Ruch pieszych odbywa się będzie po chodniku. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Droga wojewódzka nr 871 w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega, ulica Wisłostrada, to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W rejonie cmentarza parkowanie pojazdów odbywa się na parkingach oraz na prawych zewnętrznych pasach ruchu. Ruch pojazdów odbywa się będzie tylko jednym, wewnętrznym pasem ruchu. W rejonie cmentarza obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zakaz postoju i zakaz zatrzymywania się obowiązuje przy łączeniu się ul. Wisłostrada z ul. Mickiewicza w prawo do wjazdu na parking przy cmentarzu.

Droga wojewódzka nr 723 w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega prowadząca do Sandomierza przez osiedle Wielowieś usytuowana jest bezpośrednio przy cmentarzu parafialnym. Obowiązuje tam zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi i zakaz wyprzedzania. Ruch pieszych odbywa się częściowo po chodniku oraz poboczem. Postój pojazdów odbywa się na wyznaczonym parkingu przyległym do cmentarza oraz częściowo na wyznaczonym parkingu znajdującym się tuż przy cmentarzu.

Cmentarz komunalny zlokalizowany przy ul. Bema na osiedlu Sobów w Tarnobrzegu posiada własny parking. Na odcinku tym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz zatrzymywania się, który obowiązuje przed wjazdem na cmentarz w kierunku osiedla Sobów na wysokości przystanku autobusowego. Ruch pieszych odbywa się będzie poboczem jak i też częściowo jezdnią.
Gimna Gorzyce:
Droga krajowa nr 77 w miejscowości Gorzyce. Na długości cmentarza obowiązuje zakaz zatrzymywania się po stronie w kierunku Stalowej Woli. Postój pojazdów odbywa się na parkingu przy cmentarzu oraz na poboczu drogi przy Urzędzie Gminy Gorzyce. Ruch pieszych uczestników odbywał się po poboczu oraz częściowo po jezdni.

Cmentarz w miejscowości Trześń, gmina Gorzyce znajduje się przy drodze powiatowej nr 1090R. Bezpośrednio przy cmentarzu usytuowany jest parking. Na okres działań po obu stronach drogi powiatowej obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Ruch pieszych odbywać się będzie poboczem częściowo po chodniku.
Gmina Grębów :
Droga powiatowa, cmentarz parafialny w miejscowości Grębów. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Postój pojazdów będzie odbywał się na pobliskim placu targowym. Na czas trwania działań na drodze wojewódzkiej po obu stronach obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Ruch pieszy odbywa się będzie po chodniku.

Cmentarz w miejscowości Stale oraz Krawce znajduje się przy kościołach i postój pojazdów odbywa się na znajdujących się obok parkingach. Ruch pieszy odbywa się częściowo po poboczu.
Gmina Baranów Sandomierski:
W miejscowościach Baranów Sandomierski, Skopanie, Wola Baranowska i Ślęzaki postój pojazdów odbywa się na parkingach przy cmentarzach parafialnych. Na wysokości cmentarza w Woli Baranowskiej ustawiony jest znak 'zakaz zatrzymywania się', zaś w miejscowości Ślęzaki na drodze dojazdowej do cmentarza została zmieniona organizacja ruchu z dwukierunkowego na jednokierunkowy.
Gmina Nowa Dęba:
W miejscowości Nowa Dęba cmentarz usytuowany jest przy ul. Cmentarnej. Dojazd oraz dojście do cmentarza odbywa się ulicą Kościuszki. Parkowanie pojazdów odbywa się poboczem ulic.
Cmentarz parafialny w miejscowości Chmielów znajduje się przy drodze powiatowej nr 1110R. Postój pojazdów odbywa się częściowo na terenie cmentarza oraz na poboczu wzdłuż jego ogrodzenia. Na czas prowadzenia działań obowiązuje zakaz zatrzymywania się na długości od wiaduktu do przejazdu kolejowego.
(www.podkarpacka.policja.gov.pl)