Powiat mielecki z budżetem na 2013 rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ostatecznie za budżetem powiatu mieleckiego rękę podniosło dziewiętnaścioro radnych, sześcioro wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.
(Paweł Galek)
Całkiem inne zdanie miał natomiast radny PSL Michał Deptuła.

Proponowany budżet krytykowała opozycja. Mówi radny PiS Zbigniew Tymuła.

Tegoroczne dochody powiatu mieleckiego przekraczają wynoszą blisko 130 i pół miliona złotych, natomiast wydatki przekraczają 138 milionów złotych. Na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta Andrzej Chrabąszcz mówił, że konstrukcja budżetu nie była łatwa, biorąc pod uwagę potrzeby i kończące się możliwości wparcia przez fundusze unijne.