Powiat bez "schetynówek".

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A przy tak dużych inwestycjach i 30-procentowym dofinansowaniu powiat niżański nie miałby środków na wkład własny. W związku z tak niewielkim dofinansowaniem samorządy złożyły niewiele wniosków do programu “schetynówek”, więc sporo środków było niewykorzystanych. Stąd już po zamknięciu naboru zapadły decyzje o zwiększeniu dofinansowania. Dlatego starosta zapowiedział, że przy 50-procentowym dofinansowaniu programu, w kolejnym naborze powiat niżański będzie składał wnioski na inwestycje drogowe. Są m.in. przymiarki do ul. Kończyckiej w Rudniku.
(Marta Górecka)
Poza tym starosta Waliłko stwierdził, że w związku z planami tak małego dofinansowania w większości wnioski dotyczyły krótkich odcinków, a remonty małych odcinków nie rozwiązałyby problemu na drogach w powiecie niżańskim. Poza tym w ”schetynówkach” nie tylko powiat musi wyłożyć środki, również samorządy gminne, a tych nie zawsze stać. Tak było m.in. z ulicą Kilińskiego w Rudniku

Starosta potwierdził, że takie plany były na początku roku, ale sytuacja się zmieniła w jego połowie w związku z otrzymaniem środków, ponad 2mln zł na usuwanie skutków powodzi. Konieczne więc było zabezpieczenie wkładu własnego

Niżańscy radni powiatowi będący w opozycji skrytykowali Zarząd Powiatu Niżańskiego za nie złożenie wniosków o dofinansowanie projektów drogowych z tzw. “schetynówek”. Starosta Gabriel Waliłko tłumaczył, że w momencie naboru wniosków dofinansowanie miało stanowić jedynie 30%, więc powiatu nie stać było na udźwignięcie takiej inwestycji. Jednak radny Andrzej Tofilski przypomniał staroście, że w styczniu zapowiadał złożenie takich wniosków