Powiat tarnobrzeski. Pieniądze z Polskiego Ładu dla powiatu i gmin

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Łącznie ponad 45 milionów złotych trafi do powiatu tarnobrzeskiego, a także do gmin wchodzących w jego skład z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Powiat tarnobrzeski.
8 550 000 zł – „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego”
3 325 000 zł – „Przebudowa dróg Powiatu Tarnobrzeskiego” –
3 150 000 zł – „Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach”

Gmina Baranów Sandomierski.
8 455 000 zł – Budowa drogi – łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie.

Gmina Gorzyce.
1 323 000 zł – Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce –
1 271 100 zł – Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Furmany, Gorzyce, Orliska, Wrzawy
950 000 zł – Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce

Gmina Grębów
9 300 500 zł – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie

Gmina Nowa Dęba
9 531 149 zł – Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w gminie Nowa Dęba