Ponad 900 tys zł dodatkowych środków udało się pozyskać na zwalczanie bezrobocia w powiecie stalowowolskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Realizacja projektów potrwa do końca kwietnia przyszłego roku. Marta Górecka
Dla osób powyżej 50 lat realizowany będzie projekt nazwą 'Przełam bariery'. W jego ramach 25 osób weźmie udział w warsztatach aktywizacyjnych, dziesięciu bezrobotnych przejdzie szkolenie zawodowe na opiekunkę osób starszych i niepełnosprawnych', a na staże w firmach może liczyć 20 osób. Będą też środki na wyposażenie miejsca pracy po 20 tys zł. Zaś 10 osób ma szansę pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 17 tysięcy złotych.
Natomiast młode osoby bezrobotne – w wieku do 30 lat – będą objęte programem 'Praca na horyzoncie'. Tu podobnie: będą warsztaty aktywizacyjne i staże pracy oraz wyposażenie stanowiska pracy – z tych form aktywizacji będzie mogło skorzystać ponad 140 osób. 19 młodych bezrobotnych ma szansę pozyskać środki na założenie firmy, a 6 osób będzie objętych szkoleniem na operatora obrabiarek sterowanych numerycznie'.
Ale też w ramach tych programów bezrobotni nimi objęci będą mogli liczyć również i na inne wsparcie mające wpływ na zdobycie zatrudnienia. Znalazł się tu m.in. zakup okularów korekcyjnych, czy odzieży i obuwia, albo np. usługi fryzjerskiej w celu poprawy wizerunku, odzieży ochronnej, albo roweru, by ułatwić dojazd do pracy.
Starosta, podkreślając, że program jest przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych, przyznał, że w zmienionej rzeczywistości Powiatowy Urząd Pracy musi częściej sięgać po dodatkowe środki by walczyć skutecznie z bezrobociem:

To dodatkowe środki z rezerwy ministerstwa pracy i polityki społecznej. Mówi starosta Robert Fila: