Ponad 4 mln zł Powiat Stalowowolski przeznaczy na staże i praktyki dla ponad 800 uczniów czterech podległych mu szkół ponadgimnazjalnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W ramach projektu, który potrwa 2 lata młodzi ludzie odbędą staże zawodowe, za które otrzymają wynagrodzenie w formie stypendium stażowego w wysokości 1 tysiąca złotych. Blisko 500 uczniów nauczy się zawodu podczas praktyk zawodowych w zakładach pracy.
(Marta Górecka)
Dzięki tym środkom ponad 800 młodych ludzi będzie mieć szanse na odbycie stażu lub praktyk zawodowych w zakładach pracy. Przewidziane są także dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczne. Wszystko po to by w przyszłości byli pożądanymi fachowcami dla potencjalnych pracodawców.

Umożliwia to projekt 'Podkarpacie stawia na zawodowców' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego powiat stalowowolski otrzymał 3,5 mln zł dofinansowania.
Starosta Robert Fila jest przekonany, że dzięki temu wzrasta atrakcyjność tych szkół.