Pomoc dla podkarpackich rolników.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Od 2 do 29 października w województwie podkarpackim zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania 'Modernizacja gospodarstw rolnych'. Gospodarze z Podkarpacia mają jeszcze do wydania na inwestycje swoich gospodarstw ok. 49 mln zł. Maksymalna pomoc jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wynosi 300 tys. zł., z tym, że poziom dofinansowania waha się od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych poniesionych
na realizację takich inwestycji. Wyższy poziom dofinansowania mogą uzyskać rolnicy przed '40', którzy gospodarują w trudnych warunkach. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn czy urządzeń rolniczych, inwestycje w budynki produkcyjne albo zakładanie i wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich. Pomoc, będzie przyznawana w zależności od liczy punktów jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty – wielkość ekonomiczna gospodarstwa oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przewidziano na pomoc z działania 'Modernizacja gospodarstw rolnych' ok. 8,5 miliarda złotych. W przeprowadzonych dotychczas naborach rolnicy złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 78 tys. wniosków o przyznanie takiej pomocy, a 90% z nich zostało rozpatrzone.
(Marcin Gabrek)