Polska wciąż nie jest przygotowana na powódź – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Burmistrz zapowiada, że będzie podejmował kolejne działania, aby prace w międzywalu były realizowane.
(Marcin Gabrek)
Burmistrz Jerzy Borowski zwraca uwagę, że należy także pogłębiać Wisłę przez wybieranie piasku, aby zwiększyć przepływ wody

Zdaniem burmistrza oprócz podnoszenia wałów potrzebne jest też dbania o tereny w międzywalu.

Jak informuje w październikowym komunikacie wciąż nie opracowano krajowego i regionalnych planów ochrony przeciwpowodziowej. Z powodu chronicznego niedofinansowania buduje się coraz mniej nowych budowli
hydrotechnicznych, a stan techniczny dotychczasowych, często bardzo starych budowli, zbyt rzadko remontowanych, systematycznie się pogarsza – czytamy w komunikacie.
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski zwraca jednak uwagę, że w Sandomierzu w ciągu tych dwóch lat udało się zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców